top of page

Resevillkor

goodlifetravel.se by FeatureFamiljen

Allmänna resevillkor

Vi följer Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och kompletterar dessa med särskilda villkor anpassade för goodlifetravel.se by FeatureFamiljens resor. På SRF:s hemsida kan du läsa mer om de allmänna villkoren för paketresor. 

Särskilda resevillkor 

Nedan angivna särskilda resevillkor gäller före SRF:s allmänna villkor för paketresor. Resevillkoren gäller för goodlifetravel.se by FeatureFamiljens researrangemang med reguljärflyg för privatpersoner.

Bokning och betalning

Du bokar din resa via vår hemsida (www.goodlifetravel.se) eller i särskilda fall via telefon eller e-post.

Anmälningsavgiften; 1 500 SEK per person för resor som kostar upp till 12 000 kr, 3000 kr för resor som kostar över 12 000 kr eller mer, ska betalas vid bokning av resan, därefter är din plats på resan garanterad. 

Slutbetalning ska vara goodlifetravel.se by FeatureFamiljen tillhanda senast 60 dagar före avresan.

Anmälan är bindande då anmälningsavgiften har erlagts.

 

Resenärens rätt till avbeställning av resa

Vid avbokning tidigare än 90 dagar innan avresa återbetalas hela resan förutom anmälningsavgiften. 

Vid avbokning av resa från 60 dagar innan avresa och fram till 31 dagar innan avresa återbetalas 50% av resans pris. 

Vid avbokning från 30 dagar innan avresa och fram till avresa är det ingen återbetalning.

För vissa resor kan det finnas undantag från dessa regler, de meddelas i så fall vid bokningstillfället. Kostnader för startplatser, visum och andra särskilda tillval återbetalas ej.

 

Särskilda önskemål och tillval 

Särskilda önskemål och tillval utanför grundpaketet garanteras inte.

 

Ombokning och ändring av resan

Kontakta goodlifetravel.se by FeatureFamiljen för information om hur ombokning är möjligt. En expeditionskostnad på 500 SEK per person tillkommer för samtliga ändringar. Eventuella kostnader betalas av resenären.

Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

 

Reservationer

Uppgifterna på vår hemsida gäller under förutsättning att inga nya skatter, avgifter eller större valutaförändringar sker. Vid dessa lägen kan priserna komma att ändras.

Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel och programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll.

Vid färre än 12 deltagare förbehåller sig goodlifetravel.se by FeatureFamiljen rätten att ställa in resan.

Information om resans innehåll, resplaner, flyglinjer, flygtider, tidtabeller, hotell, dag-för-dag-program, färdledare i specialprogram, på hemsidor eller i annat sammanhang, är oftast utformad och formulerad långt innan resans genomförande. Dessa uppgifter kan därför komma att ändras fram till avresan, men även efter att resan påbörjats. I vissa fall beroende på omständigheter som står utanför arrangörens kontroll, t ex att ett flygbolag ändrar sin tidtabell eller linjesträckning. I andra fall beroende på arrangörens medvetna beslut, t ex byte av hotell. Hotellbyte kan bl.a motiveras av att ett för resan angivet hotells standard förändrats till följd av ägar- eller managementbyte. Programändring kan bl. a motiveras av att ett museum, evenemang eller sevärdhet stängt pga. renovering, sjukdom eller annan anledning. Ett annat skäl till programändring kan vara att trafiksituationen på resmålet blivit sådan att dag-för-dag-programmet inte kan genomföras i den ordningsföljd eller på det sätt som angivits, eventuellt även att programinslaget måste utgå. Ett ytterligare exempel på behov av förändring är om kvalitén på ett visst programinslag sjunkit och arrangören byter eller helt tar bort programinslaget för att behålla kvalitetsnivån.

 

I samtliga sådana fall har arrangören som ambition att erbjuda ett programinslag som på ett likvärdigt sätt kompletterar det ursprungligt planerade programmet. Kända väsentliga förändringar meddelas normalt före avresan. Att resa innebär att acceptera omständigheter över vilka inte ens den kunnigaste och mest erfarne råder. Trots att arrangören, dess lokala partners och resans färdledare och/eller guide gör allt för att minimera besvär av detta slag tvingas arrangören reservera sig för att sådant kan inträffa. På våra resor ska du kunna ta dig fram på egen hand. Oavsett om det är en rundresa med tåg, buss eller en kryssning så ska man kunna gå till och från sevärdheter på egen hand. På de flesta av våra resor motsvarar en dags besök till sevärdheter och dylikt 2-3 kilometer till fots och ibland längre.


Många av de länder som utgör våra resmål är under stark utveckling, förändringarna sker mycket snabbt. Vi reserverar oss därför för att den verklighet vi beskriver i katalog, på hemsida och i andra sammanhang kan ha förändrats efter publicering.

Resegaranti

FeatureFamiljen AB har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad ekonomisk säkerhet, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver.

Tvist

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), eller av allmän domstol i Sverige. 

bottom of page